เพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
เขาย้อย
หนองหญ้าปล้อง
ชะอำ
ท่ายาง
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านหาด
บ้านทาน
ตำหรุ
สมอพลือ
ไร่มะขาม
ท่าเสน
หนองกระเจ็ด
หนองกะปุ
ลาดโพธิ์
ไร่โคก
โรงเข้
ไร่สะท้อน
ห้วยข้อง
ท่าช้าง
ถ้ำรงค์
ห้วยลึก
บ้านแหลม
แก่งกระจาน

อำเภอบ้านลาด

ประเทศไทย > ภาคตะวันตก > จ.เพชรบุรี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 17 ตำบล , 112 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล บ้านลาด , บ้านหาด , บ้านทาน , ตำหรุ , สมอพลือ , ไร่มะขาม , ท่าเสน , หนองกระเจ็ด , หนองกะปุ , ลาดโพธิ์ , ไร่โคก , โรงเข้ , ไร่สะท้อน , ห้วยข้อง , ท่าช้าง , ถ้ำรงค์ , ห้วยลึก

จำนวนประชากรใน อำเภอบ้านลาด
  จำนวนหลังคาเรือน : 11,973 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 50,236 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 6,611 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 2,598 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2,336 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 241 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 69 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 10,293 คน   จำนวนผู้พิการ : 394 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอบ้านลาด
  สถานศึกษา   จำนวน 27 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 1 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 40 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 11 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 27 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 107 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอบ้านลาด
 
ต.บ้านลาด   76150    
ต.บ้านหาด   76150    
ต.บ้านทาน   76150    
ต.ตำหรุ   76150    
ต.สมอพลือ   76150    
ต.ไร่มะขาม   76150    
ต.ท่าเสน   76150    
ต.หนองกระเจ็ด   76150    
ต.หนองกะปุ   76150    
ต.ลาดโพธิ์   76150    
ต.ไร่โคก   76150    
ต.โรงเข้   76150    
ต.ไร่สะท้อน   76150    
ต.ห้วยข้อง   76150    
ต.ท่าช้าง   76150    
ต.ถ้ำรงค์   76150    
ต.ห้วยลึก   76150    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()